Roboty w technologii GK

Sufity podwieszane
Ścianki działowe
Zabudowy wszelkiego rodzaju
Suche tynki tj. licowanie ścian płytami GK